Boucht & Nikula

Om oss

Företagets historia

Advokatbyrån, som är den äldsta i Österbotten, grundades 1941 av VH Christer Boucht under namnet Advokatbyrå Christer Boucht. 1956 flyttade byrån till de lokaliteter i Hartmansgränd 3 där den fortsättningsvis bedriver sin verksamhet.

Det pensionerade hovrättsrådet Harald Boucht var fr.o.m. 1942 fram till sin död 1963 verksam som konsult i byrån. 1960 blev advokaten jur. lic. Martti Nikula delägare och därpå följande år ändrades byrånamnet till Advokatbyrå Boucht & Nikula.

1972 började jur. kand. Peter Boucht arbeta på byrån och 1973 blev han delägare. Nikula flyttade 1987 till Tammerfors för en t.f. professur i civilrätt och tre år senare inträdde VH Peter Nygård som biträdande jurist. Nygård blev delägare 1993.

Christer Boucht avslutade sin verksamhet på byrån i januari 2000. Björn Boucht tillträdde som biträdande jurist i februari 2020 och som delägare i september 2021. Peter Boucht avslutade sin verksamhet på byrån i januari 2021. Under åren har ett tiotal jurister varit anställda på byrån.

advokatbyra-christer-boucht
peter-christer-harald-boucht
Inbegripna i ett samtal. Året är 1961. Från vänster: Peter Boucht, Christer Boucht och Harald Boucht

Medarbetare

Peter-nygard-advokat

Peter Nygård

Advokat, vicehäradshövding

Peter Nygårds specialområden är familje- och arvsrätt samt att fungera som rättegångsbiträde för målsäganden i brottmål.

Bjorn-boucht-advokat

Björn Boucht

Advokat, vicehäradshövding

Björn Bouchts specialområden är brottmål, arbetsrätt, fukt- och mögelskador, bostads­aktie­bolags­ärenden, patient­skadeärenden och vårdnadstvister. Jag arbetar på svenska, finska och engelska.
Läs mera

Alex-rauhala

Alex Rauhala

Biträdande jurist

Har arbetat på advokatbyrån vid sidan om studierna sedan 2019 och som jurist sedan november 2022. Hjälper dig bland annat med testamenten och intressebevakningsfullmakter.

Frej-forsen

Frej Forsén

Byråassistent

Övriga uppgifter

Advokatbyrå Boucht & Nikula
Hartmansgränd 3
65100 VASA
info@boucht-nikula.com
fornamn.efternamn@boucht-nikula.com
tfn 050 5626568
www.boucht-nikula.com

Advokatbyrå Boucht & Nikula är registrerad i handelsregistret.
Byråns FO-nummer är 9199005-3.

Byråns advokater är registrerade i Finlands Advokatförbunds advokatförteckning och övervakande myndighet är:

Finlands Advokatförbund
PB 194/Simonsgatan 12 B
00101 Helsingfors
tfn. 09 6866 120
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Byrån sköter uppdragen professionellt och med omsorg samt med iakttagande av god advokatsed.

Byrån har en ansvarsförsäkring för eventuella egendoms- och förmögenhetsskador.
Försäkringsbolagets kontaktuppgifter är:

Lokaltapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag
Handelsesplanaden 19-21
65100 VASA
FO-nummer 0180953-0
tfn. 06 534 2000
www.lahitapiola.fi

Här kan du ta del av vår dataskyddsbeskrivning