Boucht & Nikula

Om oss

Företagets historia

Advokatbyrån, som är den äldsta i Österbotten, grundades 1941 av VH Christer Boucht under namnet Advokatbyrå Christer Boucht. 1956 flyttade byrån till de lokaliteter i Hartmansgränd 3 där den fortsättningsvis bedriver sin verksamhet.

Det pensionerade hovrättsrådet Harald Boucht var fr.o.m. 1942 fram till sin död 1963 verksam som konsult i byrån. 1960 blev advokaten jur. lic. Martti Nikula delägare och därpå följande år ändrades byrånamnet till Advokatbyrå Boucht & Nikula.

1972 började jur. kand. Peter Boucht arbeta på byrån och 1973 blev han delägare. Nikula flyttade 1987 till Tammerfors för en t.f. professur i civilrätt och tre år senare inträdde VH Peter Nygård som biträdande jurist. Nygård blev delägare 1993.

Christer Boucht avslutade sin verksamhet på byrån i januari 2000. Björn Boucht tillträdde som biträdande jurist i februari 2020 och som delägare i september 2021. Peter Boucht avslutade sin verksamhet på byrån i januari 2021. Under åren har ett tiotal jurister varit anställda på byrån.

advokatbyra-christer-boucht
peter-christer-harald-boucht
Inbegripna i ett samtal. Året är 1961. Från vänster: Peter Boucht, Christer Boucht och Harald Boucht

Medarbetare

Peter-nygard-advokat

Peter Nygård

Advokat, vicehäradshövding

Peter Nygårds specialområden är familje- och arvsrätt samt att fungera som rättegångsbiträde för målsäganden i brottmål.

Bjorn-boucht-advokat

Björn Boucht

Advokat, vicehäradshövding

Björn Bouchts specialområden är brottmål, arbetsrätt, fukt- och mögelskador, bostads­aktie­bolags­ärenden, patient­skadeärenden och vårdnadstvister. Jag arbetar på svenska, finska och engelska.
Läs mera

Alex-rauhala

Alex Rauhala

Biträdande jurist

Har arbetat på advokatbyrån vid sidan om studierna sedan 2019 och som jurist sedan november 2022. Hjälper dig bland annat med testamenten och intressebevakningsfullmakter.

Elin Hautamäki

Elin Hautamäki

Byråassistent

Övriga uppgifter

Advokatbyrå Boucht & Nikula
Hartmansgränd 3
65100 VASA
info@boucht-nikula.com
fornamn.efternamn@boucht-nikula.com
tfn 050 5626568
www.boucht-nikula.com

Advokatbyrå Boucht & Nikula är registrerad i handelsregistret.
Byråns FO-nummer är 9199005-3.

Byråns advokater är registrerade i Finlands Advokatförbunds advokatförteckning och övervakande myndighet är:

Finlands Advokatförbund
PB 194/Simonsgatan 12 B
00101 Helsingfors
tfn. 09 6866 120
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Byrån sköter uppdragen professionellt och med omsorg samt med iakttagande av god advokatsed.

Byrån har en ansvarsförsäkring för eventuella egendoms- och förmögenhetsskador.
Försäkringsbolagets kontaktuppgifter är:

Lokaltapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag
Handelsesplanaden 19-21
65100 VASA
FO-nummer 0180953-0
tfn. 06 534 2000
www.lahitapiola.fi

Här kan du ta del av vår dataskyddsbeskrivning