Boucht & Nikula

Medarbetare

björn boucht

Advokat, vicehäradshövding

Specialområden

  • brottmål (både uppdrag som försvarare och målsägandebiträde)
  • arbetsrätt
  • avtalsrätt
  • patientskador
  • fukt- och mögelskador i lägenhet eller fastighet
  • tvister i bostadsaktiebolag
  • vårdnadstvister

Efter juristexamen auskulterade jag vid Jakobstads tingsrätt och blev vicehäradshövding. Därefter har jag arbetat som häradsåklagare, föredragande vid Vasa hovrätt och som tingsdomare i Österbottens tingsrätt. Som åklagare har jag deltagit i tjänstemannautbytesprogram i Sverige och i Italien. Jag har genomgått ett mentorprogram för åklagare i ekonomiska brottmål och fungerat som en av riksåklagarens nyckelåklagare för arbets-, korruptions- och tjänstebrott. Vidare har jag arbetat som förvaltningsjurist vid Skyddspolisen och Vasa sjukvårdsdistrikt. De senaste åren har jag arbetat som förvaltningsdirektör vid Vasa sjukvårdsdistrikt.

Jag har arbetat som jurist i mer än 20 år. Min styrka bygger på expertis, mångårig erfarenhet och stark drivkraft. Jag vill skapa de bästa förutsättningarna för dig och bevakar att dina rättigheter tillvaratas.

Advokatförbundets styrelse utnämnde vid sitt möte 23.9.2022 mig till medlem i det etiska utskottet under perioden 2022-2024.

Drivna ärenden i Högsta domstolen

  • HD:2019:53

Arbetserfarenhet

2020 – Boucht & Nikula
2018 – 2020 Förvaltningsdirektör, Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun
2018 Förvaltningsjurist, Skyddspolisen
2013 – 2017 Jurist, Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun
2011 – 2013 Tingsdomare, Österbottens tingsrätt
2010 Fiskal, Vasa hovrätt
2010 Tjänstemannautbyte vid åklagarämbetet i Rom, Italien
2008 – 2009 Riksåklagarens nyckelåklagare för arbets-, korruptions- och tjänstebrott
2003 – 2009 Häradsåklagare, Korsholms härad, senare Österbottens åklagarämbete
2007 Tjänstemannautbyte vid Ekobrottsmyndigheten och riksenheten mot korruption i Stockholm
2002 Biträdande åklagare, Pedersöre härads åklagarämbete
2001 Tingsnotarie, Jakobstads tingsrätt

Bjorn-boucht-advokat