Boucht & Nikula

Behöver ni hjälp med vårdnadstvister eller andra tvister som gäller barn & boende?

Vårdnad och boende

Det inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan föräldrar om var barnen ska bo, vem som ska ha vårdnaden om dem, hur mycket umgänge barnen ska ha med den förälder som de inte bor med eller om det underhåll som den ena föräldern ska betala.