Boucht & Nikula

Behöver du hjälp med arvskifte, bouppteckning eller testamente?

Arv och testamente

Vi upprättar testamenten, bouppteckningar och arvskiften. Ett dödsfall för med sig en rad praktiska och ekonomiska frågor. En bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsdagen och sändas in till Skatteförvaltningen. Ett arvskifte ska för att vara giltigt vara skriftligt och bevittnat av två vittnen.

Vi hjälper dig med mångårig erfarenhet även i svåra arvskiften, där du behöver hjälp för att ta till vara dina intressen. Advokat Peter Nygård åtar sig uppdrag som skiftesman förordnad av tingsrätten. Han har över 30 årig erfarenhet av skiftesmannauppdrag som av tingsrätten förordnad skiftesman.