Boucht & Nikula

Har ni separerat som sambor och behöver hjälp med att fördela er egendom?

Bodelning då samboförhållandet har upphört

När ett samboförhållande upphört ska er egendom åtskiljas. Vi hjälper er med denna fördelning. Enligt huvudregeln behåller vardera parten sin egendom. I vissa fall kan man avvika från denna regel. Den ena sambon kan exempelvis vara berättigad till gottgörelse, om sambon har hjälpt den andra sambon att öka sin egendom. Vi gör upp skifteshandlingen som utvisar hur er egendom fördelas.

Vi hjälper dig med mångårig erfarenhet även i svåra egendomsfördelningar, där du behöver hjälp för att ta till vara dina intressen. Advokat Peter Nygård åtar sig uppdrag som skiftesman förordnad av tingsrätten. Han har över 30 årig erfarenhet av skiftesmannauppdrag förordnad av tingsrätten.