Boucht & Nikula

Behöver ni hjälp med att fördela er egendom vid en skilsmässa?

Skilsmässa & egendomsfördelning

Vid en skilsmässa ska makarna egendom fördelas mellan makarna i enlighet med äktenskapslagens bestämmelser. Enligt huvudregeln erhåller vardera maken hälften av makarnas egendom. I vissa fall kan man avvika från denna regel. Har ni exempelvis ingått ett äktenskapsförord fördelas egendomen i enlighet med det som ni har kommit överens om i äktenskapsförordet. Vi gör upp avvittringar, d.v.s. den handling som utvisar hur er egendom fördelas mellan er efter skilsmässan. Handlingen ska för att vara giltig vara skriftlig och bevittnad av två vittnen.

Vi hjälper dig med mångårig erfarenhet även i svåra egendomsfördelningar, där du behöver hjälp för att ta till vara dina intressen. Advokat Peter Nygård åtar sig uppdrag som skiftesman förordnad av tingsrätten. Han har över 30 årig erfarenhet av skiftesmannauppdrag som av tingsrätten förordnad skiftesman.