Boucht & Nikula

Aktuellt

Aktuellt

10.4.2024 Juris studeranden Elin Hautamäki började som byråns nya assistent.

5.10.2022 Advokatförbundets styrelse utnämnde vid sitt möte 23.9.2022 advokaten Björn Boucht till medlem i det etiska utskottet under perioden 2022-2024.

15.9.2022 Alex Rauhala utexaminerades som juris magister från Helsingfors universitet.

26.11.2021 Advokat Björn Boucht föreläste för seniora brottsutredare vid polisyrkeshögskolan om biträdets roll i straffprocessen.

1.10.2021 Advokaten Björn Boucht ansluter som ny delägare i byrån från den 1 oktober 2021. Till Bouchts specialområden hör bl.a. brottmål, mögelskador i fastigheter, bostadsaktiebolags-, arbets- och vårdnadstvister.

23.8.2021 Styrelsen för Finlands advokatsamfund antog byråns jurist Björn Boucht som ny ledamot vid sitt sammanträde den 21 augusti. Boucht erhåller advokattiteln from 1 september.

11.6.2021 Staden Jakobstad har i maj 2021 efter en upphandling beslutat att köpa juridiska sakkunnigtjänster av Boucht & Nikula under året 2021-2022.