Boucht & Nikula

Har du blivit utsatt för ett brott?

Läs mera här hur vi kan hjälpa dig

Rättshjälp för brottsoffer

Att vara brottsoffer (målsägande) i en brottmålsprocess är ofta en svår och utsatt situation. Du har rätt till juridisk hjälp om du har blivit utsatt för ett brott. På vår byrå tar vi ansvar för att du ska känna dig både trygg och förberedd under polisens utredning och inför rättegången. Vi stöder dig före och under polisförhöret, tar fram eventuell egen bevisning, hjälper dig med att framställa din begäran om skadestånd och andra eventuella ersättningar och förbereder dig inför rättegången. Under rättegången tillvaratar vi också dina intressen på alla sätt.

Som målsägande har du rätt att få din advokats arvode betalt från staten antingen med stöd av rättshjälp helt eller delvis eller genom att få ett målsägandebiträde förordnat via tingsrätten. Har du en rättsskyddsförsäkring via din hemförsäkring täcker den vanligtvis kostnaden för din advokat med avdrag för självriskandelen. Om en åtalad senare döms för ett brott där du är målsägande åläggs denne att ersätta dina skäliga rättegångskostnader.