Boucht & Nikula

Har du sålt t.ex. ett egnahemshus eller en sommarstuga som visar sig vara fukt – eller mögelskadat?

Läs mera här hur vi kan hjälpa dig

Rättshjälp vid bostads- och fastighetstvister för säljaren

Fastighetens köpare har en skyldighet att bevisa skadan och att den existerade vid köpslutet. Köparen får inte som ett fel åberopa en omständighet som skulle ha kunnat konstateras vid en granskning av fastigheten före köpet gjordes. Köparen får inte heller som ett fel åberopa en omständighet som hen måste antas ha känt till vid köpslutet.

Har du mottagit en skriftlig reklamation av köparen med anledning av påstådda fel i fastigheten som du har sålt? Vi hjälper dig att göra en inledande lägesanalys på basen av tillgängligt material och bistår dig med att analysera av köparen åberopad byggnadsteknisk eller motsvarande sakkunnigutredning över skadans art och omfattning. Vi hjälper dig också med att uppgöra ett skriftligt bemötande av köparens reklamation och ersättningsyrkanden (hävning av köpet och återbetalning av köpeskillingen, prisavdrag och/eller skadestånd) och bevakar dina intressen under den fortsatta processen vid förhandlingar med köparen och i förlängningen vid en rättegång i domstol.