Boucht & Nikula

Är du misstänkt för ett brott?

Läs mera här hur vi kan hjälpa dig

Rättshjälp för brottsmisstänkta

Om du är kallad till polisförhör som misstänkt för brott har du rätt att både rådfråga ett biträde före förhöret och ha ett biträde närvarande under förhöret. Tveka inte att ta kontakt med en advokat i god tid före förhöret om det bara är möjligt. Det bästa är att rådgöra med advokaten före förhöret. Vi inråder också alltid att ha med sig en advokat under ett polisförhör. Vi företräder dig och din inställning till det misstänkta brottet och bevakar att du får en rättvis behandling av polis, åklagare och domstol.

Som misstänkt för brott har du rätt till antingen en offentlig försvarare, ett rättshjälpsbiträde eller en privat försvarare. Den offentliga försvararen förordnas av tingsrätten i vissa fall som fastställs i lag ifall brottsmisstanken gäller ett grövre brott som t.ex. grov misshandel. Ett biträde med stöd av rättshjälp förordnas genom en rättshjälpsansökan till rättshjälpsbyrån. Rättshjälp kan beviljas helt eller delvis beroende på din inkomstnivå. En privat försvarare är ett biträde som du själv anlitar för uppdraget och vars arvode du finansierar själv.

I alla ovan nämnda situationer har du rätt att själv välja vilken advokat som ska företräda dig och du kan välja advokat från vilken privat advokatbyrå som helst, inte bara från rättshjälpsbyrån. Enda förutsättningen är att advokaten kan åta sig uppdraget.

Om ett åtal mot dig senare förkastas åläggs staten att ersätta dina skäliga rättegångskostnader.