Boucht & Nikula

Behöver ni hjälp med att skriva äktenskapsförord före eller under äktenskapet?

Äktenskapsförord

Vid en skilsmässa delas all makarnas egendom lika, så att vardera maken får hälften var. Genom att ingå ett äktenskapsförord kan ni komma överens om en avvikande fördelningen vid en eventuell skilsmässa. Äktenskapsförordet är ett avtal där ni kommer överens om att all eller viss egendom inte ska ingå i den jämna fördelningen. Anledning till att skriva äktenskapsförord kan exempelvis vara att ni går in i äktenskapet med olika stor förmögenhet eller att den ena av er byggt upp ett företag som ni inte vill att ska delas vid en eventuell skilsmässan. Äktenskapsförordet kan skrivas före ingåendet av äktenskapet eller under äktenskapet.

Vi hjälper er med att skriva ett äktenskapsförord som är anpassat utifrån era behov och egendomsförhållanden.