Boucht & Nikula

Behöver ni hjälp med att sköta alla praktiska frågor som gäller dödsboet?

Skötsel av dödsbo

Med fullmakt av dödsbodelägarna kan vi sköta alla praktiska frågor som gäller dödsboet fram tills dödsboet är moget för att skiftas.  Det kan handla om att säga upp telefonanslutningar, betala dödsboets räkningar, avsluta försäkringsavtal, sköta dödsboets skatteärenden samt att hjälpa till vid försäljning av boets fastigheter, aktielägenheter eller värdepapper.

Vi har stor vana och erfarenhet kring dessa frågor och erbjuder dödsbodelägarna en trygg avlastning genom att sköta dödsboets ärenden från början till slut.