Boucht & Nikula

Oletko esimerkiksi ostanut omakotitalon tai kesämökin, joka osoittautuu kosteus – tai homevaurioituneeksi?

Lue lisää täältä, miten voimme auttaa sinua

Oikeusapu asunto- ja kiinteistöriidoissa ostajalle

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkaistuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostaja ei saa myöskään virheen vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostajan ei tarvitse erityisen syyn vuoksi tarkistaa myyjän antamien tietojen oikeellisuutta eikä myöskään laajentaa tarkastusta sellaisiin olosuhteisiin, jotka edellyttävät teknisiä toimenpiteitä tai muita toimenpiteitä, jotka poikkeavat tavanomaisesta. Yleensä kiinteistön kuntoa tutkitaan tekemällä niin sanottu kuntotarkastus ennen kauppaa.

Kiinteistön ostajalla on velvollisuus todistaa vaurio ja se että se oli olemassa ostopäivänä, minkä vuoksi hänen tulisi aina olla aktiivinen myyjää kohtaan säilyttääkseen oikeutensa oikeudellisen prosessin aikana. Siksi ostajan on tärkeää ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin myyjää kohtaan välttääkseen mahdolliset oikeudelliset menetykset esimerkiksi myöhästymisen vuoksi reklamaation esittämisessä myyjää kohtaan.

Autamme sinua tekemään alustavan tilannekatsauksen saatavilla olevan aineiston perusteella ja tarvittaessa avustamme myös rakennusteknisen tai vastaavan asiantuntijalausannon hankkimisessa vaurion laajuuden ja laadun selvittämiseksi. Avustamme sinua myös kirjallisen reklamaation laatimisessa ja korvausvaatimusten esittämisessä (kaupan purku ja kauppahinnan palauttaminen, hinnan alennus ja/tai vahingonkorvaus) myyjää kohtaan sekä valvomme etujasi jatkuvassa prosessissa neuvotteluissa myyjän kassa ja lopulta oikeudenkäynnissä tuomioistuimessa.