Boucht & Nikula

Palvelut & hinnat

Palvelut

Asianajotoimisto Boucht & Nikula hoitaa juridisia toimeksiantoja suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä, myös ulkomailla asuville. Toimistossamme palvelee asianajaja Peter Nygård ja varatuomari Björn Boucht. Alex Rauhala on avustava juristi ja Frej Forsén avustaa yrityksessä opintojensa ohella. Olemme yksi niistä asianajotoimistoista, jotka toimivat oikeudellisina neuvonantajina Pohjanmaan elinkeinoelämän ry:n jäsenille.

Asianajotoimistomme on perustettu 1941 ja on Pohjanmaan vanhin.

Palvelumme

Perheoikeus

Avustamme myös avioeroon tai avosuhteen päättymiseen liittyvissä varallisuusriidoissa ja huoltajuusriidoissa. Laadimme edunvalvontavaltakirjoja, avioehtoja, osituksia sekä sopimuksia omaisuuden jaosta avosuhteen päättyessä.

Työoikeus

Avustamme työsuhderiidoissa, neuvomme kysymyksissä liittyen mm. työsopimuksen sisältöön, osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin työsuhteessa, tasa-arvoon ja tasapuoliseen kohteluun, yksityisyydensuojaan työelämässä sekä muutoksenhakuun virkanimityksissä. Avustamme myös työrikosasioiden käsittelyssä tuomioistuimessa.

Hallinto-oikeudelliset asiat

Neuvomme kysymyksissä eri hallintomenettelyihin liittyen. Avustamme erilaisten asioiden käsittelyssä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mm. liittyen muutoksenhakuun kunnallisen päätöksenteon johdosta.

Asunto- ja kiinteistökauppariidat

Vahingonkorvausoikeus, erityisesti kosteus- ja homevahingot sekä salaisista virheistä johtuvat riidat. Avustamme myös maanmittaustoimituksissa ja oikeudenkäynneissä maaoikeudessa.

Terveydenhuolto-oikeus

Avustamme kysymyksissä liittyen mm. potilaan oikeusturvaan, potilasvahinkoon ja tähän liittyvään korvausvaatimusmenettelyyn.

Rikosasiat

Hoidamme toimeksiantoja sekä puolustajana että rikosuhrin avustajana kaikentyyppisissä rikosasioissa.

Perintöoikeus

Laadimme mm. perunkirjoja, perinnönjakoja ja testamentteja.

Sopimusoikeus

Huolellisesti kirjoitettu sopimus oikeassa ajankohdassa muodostaa perusteellisen osan riskienhallinnassa ja se säästää aikaa, rahaa ja liikesuhteita. Tästä syystä kannattaa kääntyä meidän puoleen ennen kuin ilmenee oikeudellisia epäselvyyksiä sopimuksessa.
Laadimme, kommentoimme ja teemme riskianalyyseja sopimuksista. Avustamme myös erilaisissa sopimusriidoissa.

Hinnat

Laskutamme tehtävän suorittamiseen käytetyn ajan mukaan.

Tuntipalkkio

Tavanomaiset tehtävät: 190 – 250 euroa tunti.
Oikeudenkäynnit ja tehtävät, jotka vaativat erityisasiantuntemusta: 250 – 300 euroa tunti.

Kaikkiin hintoihimme sisältyy arvonlisäveroa 24%.