Boucht & Nikula

Palvelut & hinnat

Palvelut

Asianajotoimisto Boucht & Nikula hoitaa juridisia toimeksiantoja suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä, myös ulkomailla asuville.

Toimistossamme on tällä hetkellä kaksi asianajajaa, Peter Boucht ja Peter Nygård, jotka ovat molemmat Suomen Asianajajaliiton jäseniä sekä oikeustieteen maisteri Nathalie Brännkärr. Laamanni Lennart Johansson toimii toimiston neuvottelevana lakimiehenä.

Palvelumme


Perheoikeus
Avustamme myös avioeroon tai avosuhteen päättymiseen liittyvissä varallisuusriidoissa ja huoltajuusriidoissa. Laadimme edunvalvontavaltakirjoja, avioehtoja, osituksia sekä sopimuksia omaisuuden jaosta avosuhteen päättyessä.

Perintöoikeus
Laadimme mm. perunkirjoja, perinnönjakoja ja testamentteja.

Asunto- ja kiinteistökauppariidat
Vahingonkorvausoikeus, erityisesti kosteus- ja homevahingot sekä salaisista virheistä johtuvat riidat. Avustamme myös maanmittaustoimituksissa ja oikeudenkäynneissä maaoikeudessa.

Riita-asiat
Avustamme kaikenlaisissa riita-asioissa, erityisesti kiinteistöihin ja osakehuoneistoihin kohdistuvissa vahingoissa, kosteus- ja homevaurioissa sekä työ- ja sopimusriidoissa että liikenneasioissa ym.

Rikosasiat
Hoidamme toimeksiantoja sekä puolustajana että rikosuhrin avustajana kaikentyyppisissä rikosasioissa.

Muut asiat
Laadimme erilaisia sopimuksia riitojen välttämiseksi. Meidän puoleen kannattaa kääntyä jo ennen kuin eteen ilmenee mahdollinen oikeudellinen ongelma.


Hinnat

Laskutamme tehtävän suorittamiseen käytetyn ajan mukaan.

Tuntipalkkio
Tavanomaiset tehtävät: 150 – 200 euroa tunti Tehtävät, jotka vaativat erityisasiantuntemusta: 200 – 280 euroa tunti

Kaikkiin hintoihimme sisältyy arvonlisäveroa 24%.