Advokatbyrå Boucht & Nikula

Din lojala partner i juridiskt utmanande situationer.

 

Kontakta oss

Välkommen till Boucht & Nikula, Österbottens äldsta advokatbyrå

Byråns långa erfarenhet inom branschen gör att vi vet vad som krävs för att ta till vara dina rättigheter. Vi är en advokatbyrå med erfarna, kvalificerade och engagerade medarbetare som lyssnar på dig. Vår målsättning är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig och att garantera att dina rättigheter tillvaratas på bästa möjliga sätt. Vi sköter alla typer av juridiska uppdrag, men är specialiserade inom brottsmålsjuridik, familje- och arvsrätt, avtals- och fastighetsjuridik. Byrån biträder i huvudsak enskilda personer, men vi företräder också företag och offentlig samfund.

Advokatbyrån är grundad år 1941 och är Österbottens äldsta byrå.

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER

 

Familjerätt

Vi bistår i tvister som hänför sig till äktenskapsskillnader eller avslutande av samboförhållanden och därtill hörande ekonomiska tvister och vårdnadstvister gällande barn. Vi upprättar intressebevakningsfullmakter, äktenskapsförord, avvittringar och avtal som gäller egendomsfördelningen då samboförhållandet avslutas.

 

Arvsrätt

Vi upprättar bland annat bouppteckningar, arvskiften och testamenten.

 

Bostads- och fastighetstvister

Skadeståndsrätt, speciellt fukt- och mögelskador samt tvister i anledning av dolda fel. Vi biträder även vid lantmäteriförrättningar och vid rättegångar i jorddomstolen.

 

Tvistemål

Vi handhar alla former av tvisteärenden, i synnerhet tvister avseende skador på fastigheter och aktielägenheter, arbets- och avtalstvister, trafikärenden mm.

 

Brottmål

Vi sköter uppdrag både som försvarare och som brottsofferbiträden i alla typer av brottsmålsärenden.

 

Övriga ärenden

Vi uppgör olika avtal för att undvika tvister. Det lönar sig att vända sig till oss redan innan det uppstår ett eventuellt juridiskt problem.

 

Medarbetare

 

Peter Nygård

Peter Nygård

Advokat, vicehäradshövding

Peter Nygårds specialområden är familje- och arvsrätt samt att fungera som rättegångsbiträde för målsäganden i brottmål

 

Peter Boucht

Peter Boucht

Advokat, vicehäradshövding

Peter Bouchts specialområden är skadeståndsrätt och fukt- och mögelskador samt arbets- och avtalstvister.

 

Nathalie Brännkärr

Nathalie Brännkärr

Juris magister, politices magister

Nathalie Brännkärrs specialområden är straff- och processrätt.

Finlands Advokatförbund

Vi är medlemmar i Finlands Advokatförbund

Ta kontakt

Om ni har någon fråga kring ett juridiskt problem, tveka inte att höra av er till oss.